Welkom
Op deze site willen we u kennis laten maken met alles wat met onze school te maken heeft en alles wat onze school kan bieden.

OBS De Wissel is een openbare basisschool waar onderwijs gegeven wordt aan leerlingen van 4 tot 12 jaar op een manier die past in deze tijd. Onderwijs dat tegemoet komt aan de behoefte van het kind. Met aandacht voor het individu, de groep en dit alles in een veilige stimulerende en uitdagende schoolomgeving.
 
Deze site biedt u informatie over onze organisatie, ons onderwijs (schoolplan/schoolgids), onze groepen, onze oudervereniging, onze medezeggenschapsraad en ons bestuur.

ISY schoolinfo
Klik op de afbeelding van het logo van ISY links op deze pagina om snel naar de pagina
van ISY te gaan. Wij gebruiken ISY schoolinfo als communicatiemiddel met ouders van onze leerlingen. Op ISY houden de groepen ook een weblog bij waarbij foto's van activiteiten worden geplaatst. 
Wanneer uw kind bij ons op school start krijgt uw kind van zijn of haar leerkracht een inlogcode voor de website van ISY schoolinfo. 

Wanneer u 1x hebt ingelogd kunt u uw wachtwoord veranderen in een gemakkelijk wachtwoord door op de sleuteltjes rechtsboven op de pagina van ISY te klikken. Bent u daarna uw wachtwoord vergeten dan klikt u op wachtwoord vergeten op de inlogpagina. U hebt dan niet meer de toeganscode nodig.