Groepsdynamisch onderwijs (GDO)
 

Ouders willen graag drie dingen voor hun kind: een sociale school, een goede leerschool en een deskundig team.
'Prettig met elkaar omgaan' (sociaal sterke groep) werkt met groepsprocessen, waardoor alle kinderen beter met elkaar omgaan. Prettige omgang is de basis van leren. De leerkrachten zijn met deze groepsdynamische aanpak deskundig om het kind te helpen bij de omgang met andere kinderen en met volwassenen. We noemen dit groepsdynamisch onderwijs.

 
We hanteren op onze school drie hoofdregels in het kader van een sociale school:
 
Wij gaan correct met elkaar om.
Het kunnen toepassen van de afgesproken regels bij een ruzie noemen we correcte omgang.
Wij gaan prettig met elkaar om.
Deze regel maakt eigenlijk alle andere regels overbodig. Het is een gemakkelijke zin voor: respect hebben voor elkaar.
Ik verbeter de omgang.
We verwachten van elk kind, dat het een actieve bijdrage levert aan het verbeteren en in stand houden van de prettige omgang met elkaar.
 
Met de volgende twee aanpakken brengen we de sociale school in de praktijk:
  1. Effectieve conflicthantering: Hoe lossen we een ruzie op?
Is erop gericht om kinderen en leerkrachten te leren hoe ze een ruzie rechtvaardig kunnen oplossen.
Bij niet prettige omgang leren we kinderen dit hardop tegen de ander te zeggen en aan de ander te vragen daarmee te stoppen (het correcte ruziegesprek). Daardoor leren kinderen grenzen aan de geven en weerbaar te worden.
  1. De sociokring: Hoe gaan we prettig met elkaar om?
De conflicthantering bestaat uit het hanteren van regels en het kunnen praten over ruzies. Nog belangrijker vinden we dat alle kinderen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de omgang met elkaar. Dit doen we met behulp van de sociokring. In de sociokring worden geen ruzies besproken, maar verbeterpunten.
 
© 2024  OBS de Wissel|Powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY