Ouderbetrokkenheid

Met ouderbetrokkenheid willen we bereiken dat school en ouders samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en samen verantwoordelijk zijn. Het is het antwoord op een veranderde samenleving en de soms haperende communicatie tussen school en ouders.
Dat wil zeggen: opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. We streven naar een goed educatief partnerschap, hiervoor is onderling vertrouwen tussen ouders en leerkrachten nodig.
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben met als gemeenschappelijk doel:
de optimale ontwikkeling van het kind.

Activiteiten:

- Startgesprekken aan het begin van het schooljaar
- Inloopochtend nieuwe schooljaar
- 10 minuten gesprekken met leerkracht, ouders en leerling
- Ouderhulp bij activiteiten
- Gastlessen door ouders 
© 2024  OBS de Wissel|Powered by BasisOnline|Huisstijl door HAAY